Choď na obsah Choď na menu
 


Kategória   DHZ Ľavý prúd Pravý prúd Výsledný čas
Muži 1. Svinná 14,43 14,12 14,43
  2. Poľný Kesov 14,38 14,50 14,50
  3. Lackov 14,72 14,60 14,72
  4. Pravotice 14,55 14,84 14,84
  5. Dežerice 14,90 14,24 14,90
  6. Zlatníky 15,04 15,03 15,04
  7. Podlužany 14,13 15,16 15,16
  8. Veľké Úľany 1 15,71 15,77 15,77
  9. Poriadie 15,89 15,02 15,89
  10. Rybany 15,95 15,48 15,95
  11. Topoľčianky 16,24 15,31 16,24
  12. Ďurďové 16,45 16,42 16,45
  13. Malé Hoste 16,74 15,29 16,74
  14. Malý Lapáš 16,65 17,04 17,04
  15. Šišov 16,69 17,30 17,30
  16. Štefultov 18,64 18,12 18,64
  17. Veľké Úľany "A" 14,74 18,66 18,66
  18. Tren. Stankovce 15,55 21,27 21,27
  19. Radošina 21,84 21,53 21,84
  20. Biskupice 27,94 27,05 27,94
  21. Továrniky 19,78 37,16 37,16
  22. Haláčovce 40,40 32,04 40,40
  23. Ruskovce 41,27 42,15 42,15
  24. Záblatie "A"
N N N
  25. Kopanice N
N N
  26. Lívinské Opatovce N N N
  27. Bobot N N N
  28. Koš N N N
           
Ženy 1. Dežerice 16,47 18,35 18,35
  2. Šišov 17,46 18,93 18,93
  3. Topoľčianky 19,04 19,38 19,38
  4. Podlužany 18,60 19,64 19,64
  5. Malý Lapáš 21,46 21,43 21,46
  6. Dyčka 21,91 23,54 23,54
  7. Biskupice 42,95 43,22 43,22
  8. Tren. Stankovce 43,80 27,11 43,80
  9. Chudá Lehota N N N
  10. Pečeňany N N N
           
Klasická
1. Veľké Chlievany 19,42 19,23 19,42
kategória
2. Slažany 18,68 19,64 19,64
muži*
3. Záblatie "B"
19,18 20,76 20,76
  4. Dvorec 21,93 22,02 22,02
  5. Dolné Ozorovce 22,16 21,70 22,16
  6. Malá Hradná 20,57 22,23 22,23
  7. Čereňany 22,95 23,45 23,45
  8. Veľké Hoste "A" 22,55 23,64 23,64
  9. Veľké Hoste "B" 26,35 26,15 26,35
  10. Otrhánky 29,8 29,93 29,93
  11. Závrská "A"
24,48 31,15 31,15
  12. Bystričany 35,72 34,45 35,72
  13. Omšenie 38,90 37,79 38,90
           
Klasická
1. Slažany 23,74 23,24 23,74
 kategória 2. Čereňany 22,81 24,99 24,99
ženy*
3. Veľké Chlievany 24,95 26,09 26,09
  4. Závrská "B"
26,10 29,27 29,27
  5. Malá Hradná 28,43 29,58 29,58
  6. Dvorec 27,30 30,06 30,06
    Horná Ves 35,54 35,06 35,54
           
Veteráni
1. Dvorec 30,71 30,78 30,78
  2. Malá Hradná 31,40 30,97 31,40
  3. Pečeňany 37,60 40,27 40,27
  4. Otrhánky 32,01 66,03 66,03
  5. Lehota p. Vtáčnikom N N N

*Klasická PS12 a hadice B75+C52