Choď na obsah Choď na menu
 


Dobrovoľný hasičský zbor bol založený až v roku 1928. Prvým veliteľom hasičského zboru sa stal pán Sečkár. Aktívnymi hasičmi v tej dobe boli Ján Šuba, Jozef Holec a Ján Čičo.

            V roku 1934 sa zo zbierok občanov kúpila nová hasičská striekačka. Veliteľom hasičov v tej dobe bol Anton Holec a aktívnymi členmi boli Ján Štefanovič, František Paták, Jozef Gábriš, Ján Vrba a Štefan Beňovský.

            Aktivita dobrovoľných hasičov pokračovala aj v období prvého Slovenského štátu v rokoch 1939 a 1940. V týchto rokoch hasiči začali s výstavbou hasičskej zbrojnice. Postavená bola už z použitého materiálu z bývalej hájovne – jägerne. Stalo sa tak za velenia Kolomana Rodného. Strojníkom bol Štefan Molnár, zástupcom veliteľa bol Jozef Molnár a hasičmi boli František Paták, Michal Nemec, Imrich Pšenko a Ján Rozboril.

            V roku 1940 sa veliteľom DHZ stal František MIko a bol ním až do roku 1960. Aktívnymi hasičmi v tom období boli Ján Molnár, Štefan Janovič, Jozef Vinci, Dezider Švelan, Pavel Vinci , Štefan Rozboril a Jozef Rác. Od roku 1960 až do roku 1970 bol veliteľom MDHZ Štefan Jančovič a predsedom bol František Miko. Aktívnymi hasičmi v tom čase boli Dezider Švelan, Jozef Štefanovič, Emil Mucha, Jozef Vinci, Pavel Vinci, Ján Čičo, Ján Lukáčik, Štefan Jančovič, Jozef Rác a Emil Andruška.

            Obdobie po roku 1968 a sedemdesiate roky boli poznamenané „politickým očisťovaním“ a konsolidáciou a preto sa do práce hasičských zborov vnášalo viac politickej angažovanosti v prospech komunistickej strany, čo možno odvádzalo pozornosť od podstaty pôsobenia vtedy požiarnických zborov. Napriek tomu si požiarnicky zbor plnil svoje povinnosti a snažil sa udržiavať akcieschopnosť požiarnického družstva. Vtom období sa aktívne na propagácii činnosti a opodstatnenosti požiarneho dobrovoľného zboru podieľal pán Emil Mucha, ktorý ako člen požiarnikov viedol aj krúžok mladých požiarnikov, ktorí sa pravidelne zúčastňovali na súťažiach „Plameň pre mladých požiarnikov“. V tomto družstve pôsobili dnes už dospelí chlapi Jozef Michalisko, Dušan Dankovič, Ľubor Štefanovič, Ján Vanek, Emil Mucha, Igor Plenta, Jaroslav Vinci, Emil Slíž, Peter Vinci, Vladimír Vinci, Pavol Vinci a Oto Vinci. Predsedom organizácie požiarnikov bol vtedy Jozef  Štefanovič. Veliteľom družstva mužov bol Emil Jančovič a členmi boli Gustáv Molnár, Pavol Vinci, Jozef Vinci, Jozef Čičo, Ján Morvay, Jozef Michalisko a Štefan Jančovič.

            V osemdesiatych rokoch bol predsedom požiarnického zboru pán Štefanovič. Členovia družstva sa zúčastňovali pravidelných súťaží v celom okrese. Družstvo tvorili Michal Jankovič, Ján Lukáčik, Jozef Michalisko, Dušan Dankovič, Ján Vanek, Štefan Kršiak, Jozef Horváth, Ľubor Štefanovič, Oto Vinci, Jaro Vinci, Milan Damborský a Ľuboš Chren. Okrem účasti na pohárových súťažiach sa požiarnici pravidelne zúčastňovali zberu slamy a obecných brigád a vykonávali preventívne kontroly budov a rodinných domov. Sami usporiadavali hasičské súťaže a pri rôznych príležitostiach organizovali hasičské ľudové zábavy.

            V roku 1995 sa predsedom na jeden rok stal pán Jozef Pavel. V roku 1996 ho vystriedal pán Stanislav Ulický, ktorý vedie dobrovoľný hasičský zbor dodnes.